Apie projektą

Svetainė sukurta remiantis Šilutės muziejaus direktorės R.Šikšnienės sukaupta medžiaga vykdant projektą "Mažosios Lietuvos studija - Šilutės miesto architektūrinio paveldo aktualizavimas".

Tekstai parengti pagal Alberto Juškos knygą „ Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI-XX amžiuje“ Klaipėda 1997m.; Petro Jakšto knygą „Senoji Šilutė“ Šilutė, 1994m; P.Jakšto rankraštį „Medžiaga Šilutės bažnyčios istorijai“ Šilutė ,1984m.
Tekstas suderintas su Katalikų parapijos klebonu J. Vaičiumi ir kanauniku kunigu J. Bučinsku

Projekto rėmėjai: Paveldosaugos departamentas prie Kultūros ministerijos, Šilutės rajono savivadybė,Šilutės katalikų parapija, Šilutės gražinimo draugiją.